Document Type

Article

Publication Date

1-1-2005

Keywords

анализа библиотечких фондова, процена библиотечких фондова, вредновање библиотечких фондова, кооперативни развој библиотечких фондова, библиометријске студије, узајамна каталогизација, analysis of library funds, assessment of library funds evaluation of library funds, cooperative collection development, bibliometric studies, shared cataloging

Abstract

Translated into Serbian by Tanja Tasic.

WorldCat је 2001. године прославио 30 година постојања. У то време поседовао је 45 милиона записа са преко 750 милиона локацијских података, обухватајући 4.000 година забележеног знања на 377 језика. Поводом годишњице отпочела је библиометријска студија под покровитељством OCLC/ALISE донације за истраживање***. Анализирано је 10% насумичног узорка базе података коришћењем OCLCiCAS софтвера, да би се профилисали садржаји монографских публикација WorldCat-а према типу библиотеке, предмету и језику. Профил открива опсег глобалног издаваштва који је доступан путем OCLC међународне мреже. Неколико открића у студији могу се проучавати као могуће препреке за успешну сарадњу за заједничко обогаћивање библиотечких фондова и заједничко коришћење извора. Један од највећих проблема разматраних у студији је ограниченост у доступности библиографских записа за актуелне публикације. Рад проучава могућност коришћења WorldCat-а као средства за кооперативни развој фондова, као и додатне мере које се могу добити из анализе библиографских записа. Ови резултати могу се користити као подстицај за дискусију о улози WorldCat-а као међународног извора универзума публикација доступних за истраживање и за заједничко коришћење извора широм света.

Comments

Full Volume availabl at:

http://www.nb.rs/publications/publication.php?id=8561

Citation / Publisher Attribution

“The Role of WorldCat” in Herald of the National Library of Serbia 2005, Vol 7, Belgrade (2005): 303-317. Translated into Serbian by Tanja Tasic.

http://www.nb.rs/view_file.php?file_id=1276

http://www.nb.rs/publications/publication.php?id=8561

Share

COinS