"Om å reise til et sted for første gang og se det som der du kom fra: Refleksjoner om krysskulturelle refleksjoner" (On going to a place for a first time and seeing it as where you are coming from: Reflections on cross-cultural reflections)

F. Steier

In H. Hårtveit (Ed.), Gjennom Speilet og Tilbake (Through the Mirror and Back).

Abstract