Alternative Title

Speleothems of the non-karstic caves

Author

Files

Download

Download Full Text (83.6 MB)

Publication Date

February 2015

Document Type

Article

Notes

Presented at the 13th International Symposium on Pseudokarst, 16 -19 September 2015, Kunčice pod Ondřejníkem, Czech republic by István Eszterhás. A barlangok mennyezetén, oldalfalain, vagy pedig az aljzaton előforduló, a barlang befoglaló kőzetétől kisebb, vagy nagyobb mértékben eltérő szilárd anyagokat mondjuk barlangi képződményeknek, angolul: "speleothem"-eknek (speleo- = barlangi, thema = üledék). Formájuk, anyaguk, keletkezésük sokféle. A karsztos és nemkarsztos barlangok képződményei jobbára eltérőek. A karsztbarlangokban többnyire mészanyagú cseppkövek, tetaraták, gyöngyök heliktitek stb. az uralkodók. A nemkarsztos barlangokban inkább szilikáttartalmú bekérgeződések, lávacseppkövek, szilikátcseppkövek, szilikátpizolitek fordulnak elő. A gyakrabban előforduló képződmények sorát színezik még a ritkábban előforduló jégképződmények és a szerves anyagokból álló képződmények. Általánosságban elmondható, hogy a karsztbarlangokban kevesebb féle, de nagy tömegben előforduló képződmény van, a nemkarsztos barlangok képződményei pedig igen sokfélék, de szerényebb mennyiségben jelentkeznek. Open Access - Permission by Author(s) (2015) See Extended description for more information.

Identifier

K26-02235

Share

 
COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.