Files

Download

Download Full Text (769 KB)

Publication Date

January 1985

Notes

In this article we present an ecological study of a volcanic pet (Sima Robada, Tenerife, Canary Islands), analysing in the first place the origin of these geological formations and the effects of their particular morphology on the fauna. We also describe the energy input and how the cave species relate to this, and conclude that in its structure the cave community of the Sima Robada more closely resembles the communities of tropical caves than those of temperate zones. Finally, we establish on the one hand associations among the species of the pit, and on the other hand the relationships that exist between these spcies and those of other caves in Tenerife, drawing various conclusions concerning the factors that are influential in the subterranean distribution of troglobite species. En el present article es fa un estudi ecologic d'un aveno volcanic (Sima Robada, Tenerife, Illes Canaries), analitzant-se primerament l'origen d'aquestes formacions geologiques, aixi com les influencies que la seva particular morfologia te sobre la fauna. Tambe es descriuen els fluxes energetics d'entrada i la manera com s'organizen les especies cavernicoles en funcio d'aquells, arribant a la conclusio de que, per les seves caracteristiques, la comunitat cavernicola de la Sima Robada s'assembla mes a les de tipus tropical que no pas a les de climes temperats. Finalment s'estableixen, per una banda, associacions entre aquestes especies i les d'altres coves de Tenerife, elaborant-se algunes teories al voltant de les causes que influeixen en la distribucio subterrania de les especies troglobies. Open Access - Permission by Author(s) See Extended description for more information.

Keywords

Canary Islands, Spain, Vulcanospeleology

Subject: topical

Vulcanospeleology

Subject: geographic

Canary Islands, Spain

Type

Article

Genre

serial

Identifier

K26-01369

Share

COinS